Onkoloogiline ravi

Lükkame ohutuse tagamiseks edasi nende vähiravil olevate patsientide visiidid, kelle jaoks viivitus ei mõjuta ravitulemust ega ohusta seisundit.

Vaata edasi Vaata edasi

KEEMIARAVI PATSIENTIDELE

Regionaalhaigla hoolib väga oma patsientide, nende lähedaste ning töötajate tervisest. COVID-19 pandeemia ajal on elanikkonna tervise ja ohutuse eest seismine meie esmane prioriteet.

Uuringud on näidanud, et COVID-19 nakkuse osas on eriti vastuvõtlikud ning ohus eakad, kellel esinevad kroonilised haigused nagu diabeet, südamehaigused või hingamisteede haigused. Samuti vähihaiged, nõrgestatud immuunsussüsteemiga või muude tõsiste tervisehäiretega inimesed. 

Vähihaigete patsientide, külastajate ja personali ohutuse tagamiseks jälgime pidevalt COVID-19 pandeemia mõju ning tagame ennetavalt kõigi ohutuse ning kaitse. Oleme teadlikud, et pandeemia ajal on tähtsaim viia miinimumini risk viiruse levikuks inimeselt inimesele, st kokkupuuteks (viiruse kandjate ja) haigestunutega. Seda arvesse võttes oleme hoolikalt läbi töötanud meetmed, mida rakendada, et riske maandada.

Kriitilisel ajal lükkame ohutuse tagamiseks edasi nende patsientide visiidid, kelle jaoks viivitus ei mõjuta ravitulemust ega ohusta seisundit. Näiteks jälgimisel olevate patsientide plaanilised kontrollkäigud ning palliatiivravil patsiendid, kellele ravitsükli edasilükkamine kujutab väiksemat ohtu kui risk nakatuda COVID-19 haigusesse. Mitte ühtegi vajalikku ravi ei jäeta tegemata. Patsientidel, kelle raviplaan on juhitav kaugvastuvõtu (telefoniviisidi) vahendusel, muudame ajutiselt ambulatoorsed vastuvõtud kaugkonsultatsioonideks. Muudatustest raviplaanis informeerib patsienti raviarst isiklikult.

Regionaalhaigla keemiaravi patsientidele on kättesaadav keemiaravi nõustamistelefon 5331 7332, kus vastavad keemiaravi õde-nõustajad tööpäevadel 9.00–11.00, vt lähemalt www.onkoloogiakeskus.ee/keemiaravi-noustamine

Kõiki ravile tulnuid kontrollime potentsiaalse nakkusohu ning viiruse sümptomite osas. Lisaks palume oma patsientidel, ohutuse tagamiseks ja COVID-19 riski vähendamiseks, piirduda ühe täiskasvanud saatjaga (vähemalt 18aastane). Saatjal ei tohi esineda hingamisteede viirusnähte nagu palavikku, köha ega õhupuudust. Kontrollime ka saatjaid võimaliku viiruse kandluse osas.

Teame, et need piirangud võivad olla meie patsientidele ning lähedastele rasked, kuid palume Teie mõistmist ja tuge ajal, mil astume vajalikke samme patsientide kaitseks.

Kui Teil on palavik, köha, nohu või hingeldus, siis võtke kindlasti enne haiglasse tulekut telefoni teel ühendust oma pere ja/või raviarstiga. 

 

Meie patsientidel ning riskigruppi kuulujatel soovitame võtta kasutusele ettevaatusabinõud:

 • Vältige kontakti haigete inimestega.
 • Tehke igapäevaseid ennetavaid tegevusi: peske tavalisest sagedamini käsi seebi ja sooja veega vähemalt 20 sekundit, eriti pärast nuuskamist, köha või aevastamist või avalikus kohas viibimist.        
 • Vältige nii palju kui võimalik avalikes kohtades pindade puudutamist – lifti nupud, uksekäepidemed, käsipuud, inimestega kätlemine jne.       
 • Puhastage ja desinfitseerige oma kodu mikroobide eemaldamiseks: lauad, uksenupud, lülitid, käepidemed, kirjutuslauad, tualetid, segistid, kraanikausid ja mobiiltelefonid.
 • Vältige rahvahulki, eriti kehva ventilatsiooniga kohtades. Kui rahva seas on haigestunud inimesi, võib hingamisteede viirustega kokkupuute oht suureneda rahvarohketes ja suletud keskkondades, kus õhuringlus on vähe.
 • Püsige kodus nii palju kui võimalik. Kaaluge toidu kojutoomise võimalusi pere, sõprade või kaubandusvõrkude kaudu.


Kui Teil peaks tekkima COVID-19 nakkusele viitavad sümptomid, nagu:

 • palavik
 • köha
 • õhupuudus

võtke koheselt telefoni teel võtta ühendust oma perearstiga!

 

Kui aga ilmnevad tõsisemad nähud, nagu:

 • hingamisraskused või õhupuudustunne
 • valu või surumistunne rinnus
 • segasusseisund või sügav unisus
 • sinakus huultel või näol

võtke viivitamatult ühendust arstiga või kutsuge kiirabi!

KIIRITUSRAVI PATSIENTIDELE

Regionaalhaigla kiiritusravikeskus peab patsientide tervist ja ohutust kõige olulisemaks ning on seetõttu kasutusele võtnud erinevad ettevaatusabinõud nii patsientidele kui personalile, et tagada raviprotsessi turvaline jätkumine kriisisituatsioonis.

Kiiritus- ja samaaegset keemiaravi saavatel patsientidel on võimalik telefonitsi nõu küsida õdedelt nii kiiritusravi võimalike kõrvaltoimete kui raviaegse toitumise osas numbril 617 1605 tööpäevadel 08.00–16.00. 

„Kaalume põhjalikult erinevaid võimalikke riske patsientidele. Oleme loonud eraldi raviajad statsionaarsetele ja ambulatoorsetele patsientidele. Ambulatoorsete haigete ravi algab kell 11.00. Palume tungivalt mitte enne kella 11.00 kiiritusravi  protseduuride osakonda tulla ja võtta kaasa üks saatja vaid juhul, kui tervislik seisund seda nõuab," ütles kiiritusravikeskuse juhataja dr Maire Kuddu. Osakonna sissepääsu juures toimub kõigi ambulatoorsete haigete triaaž. Kõigile kiiritusravi planeerimisele tulevatele ja ravi alustavatele haigetele helistatakse päev varem ja täpsustatakse patsiendi tervislik seisund, COVID-19 kontakti/nakkuse võimalikkus.

Personal annab endast parima, et tagada kiiritusravi ning sellega samaaegselt teostatav keemiaravi neile, kes seda kõige enam ja kiiremini vajavad ning pakub parimat võimalikku lahendust kriisiolukorras. „Oleme loonud ootejärjekorra neile patsientidele, kelle ravi on hetkel edasi lükatud. Ooteaja pikendamist oleme rakendanud madalama riskiga vähihaigetele tuginedes rahvusvahelistele juhistele, kus kiiritusravi edasilükkamine on ohutu, ei mõjuta ravitulemust või patsiendi seisundit," kinnitas dr Kuddu. Iga patsiendiga võtab ravi edasilükkamise korral ühendust tema raviarst, uus raviaeg antakse kas koheselt või pannakse patsient ootejärjekorda ning esimesel võimalusel täpsustatakse uus aeg.

„Kui Teie seisund ravi ooteajal või ravi ajal muutub (k.a infektsioonitunnused), siis palun kontakteeruge koheselt oma raviarstiga. Kui Teie ravis tekivad pausid viirusesse haigestumise tõttu, siis kompenseerime pausi vastavalt rahvusvahelistele juhistele. Plaanilisi ravijärgseid jälgimisvisiite polikliinikus hetkel ei toimu, teeme nn kaugvisiite telefoni teel. Raviefekti hindavaid visiite ja uuringuid käsitleb raviarst vastavalt kliinilisele vajadusele ja nõustab patsienti uuringutest telefoni teel," selgitas dr Kuddu ning lisas: „Soovitame tungivalt ka patsientidel teha kõik endast olenev, et vältida võimalikku kontakti ja ohtu nakatuda viirusesse. Kuna ravikuurid on pikad (5–7 nädalat) ja raviefekti saavutamiseks on oluline ravi järjepidevus, siis ambulatoorsetel haigetel palume  püsida kodus ja ravile tulles võimalusel mitte kasutada ühistransporti."

Kiiritusravi keskuse personal tänab teid mõistva suhtumise eest!