COVID-19 patsientide ravi Regionaalhaiglas

Regionaalhaigla on Eesti tipphaigla, mille põhiväärtused on pühendumine ja professionaalsus, hoolivus ja vastutustundlikkus, avatus ja koostöövalmidus. Oleme Eesti juhtiv tervishoiuasutus ja tervishoiusektori innovatsiooni eestvedaja. Regionaalhaigla grupis töötab patsientide heaks ligi 5000 inimest – meie meeskonda kuuluvad arstid, õed, hooldajad, spetsialistid.

Regionaalhaigla osutab kõrgeima keerukusastmega ja sõltuvalt patsiendi terviseprobleemist lihtsama keerukusega arstiabi kõikidele ravikindlustatud isikutele peamiselt Tallinnast ja Harjumaalt ning Kesk-, Lääne- ja Põhja-Eestist. Vältimatut abi osutatakse kõikidele abivajajatele. 

Regionaalhaigla roll COVID-19 patsientide ravis

Alates 25. märtsist on Terviseameti kriisistaabi hädaolukorra meditsiinijuht Regionaalhaigla kiirabikeskuse juhataja dr Arkadi Popov, kelle ülesanne on koordineerida hädaolukorra lahendamise ajal haiglate ravikorraldust üle kogu Eesti. Lihtsustatult öeldes otsustab kriisistaabi hädaolukorra meditsiinijuht, kas koroonapuhangu tõttu on vaja mõnda haiglasse saata lisajõud, kust need meditsiinitöötajad leitakse ning kes täpselt Eesti teisest otsast näiteks Saaremaa haiglale appi saadetakse.

Koroonakriisi tõttu korraldati Terviseameti otsusega ümber kogu Eesti haiglavõrgu töö ja moodustati kaks regionaalset meditsiinistaapi - Põhja meditsiinistaap Regionaalhaigla juhtimisel ja Lõuna Meditsiinistaap Ülikooli Kliinikumi juhtimisel. Põhja meditsiinistaapi juhib Regionaalhaigla juhatuse liige-ülemarst prof Peep Talving, kelle asendajateks vajadusel on Regionaalhaigla juhatuse esimees Agris Peedu ja Lastehaigla juhatuse esimees Katrin Luts.

Põhja meditsiinistaapi kuuluvad lisaks staabi juhile arstlike tegevuste juht, õendustegevuste juht, tugitegevuste juht, regiooni haiglate juht, erakorralise meditsiini tegevuste juht, intensiivravi tegevuste juht, infektsiooniekspert, meditsiinijuht ja Põhja kiirabistaabi esindaja. Põhja meditsiinistaap on kokku kutsutud ekspertide seast, sinna kuuluvad kõigi piirkonna haiglate esindajad ja  staabi liikmetel on ka asendusliikmed. 

Põhja meditsiinistaabi koosseisu kuuluvad Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Tallinna Lastehaigla, Ida-Tallinna Keskhaigla, Lääne-Tallinna Keskhaigla, Pärnu Haigla, Rakvere Haigla, Raplamaa Haigla, Läänemaa haigla, Hiiumaa Haigla ja Kuressaare Haigla ning hädaolukorra meditsiinijuht, Põhja kiirabistaabi esindaja.

Põhja kiirabistaabi koosseisu kuuluvad Tallinna Kiirabi, regionaalhaigla kiirabi keskus, AS Karell Kiirabi, Pärnu Haigla kiirabi, Kuressaare Haigla kiirabi, Tallinna Lastehaigla kiirabi.

Regiooni meditsiinistaapide ülesanded:

  • üldkorralduslik regioonipõhine haigete voo juhtimine;
  • haiglate nõustamine raviprotsesside osas ja juhtimisstruktuuride osas;
  • ravistandardite välja töötamine ja nende rakendamise koordineerimine;
  • intensiivravi ja mehhaanilise ventilatsiooni kandidaatide selekteerimise põhimõtete väljatöötamine;
  • ravistandardite muutmise ja langetamise ettepanekute tegemine kriisistaabi hädaolukorra meditsiinijuhile.

Regiooni kiirabistaabi ülesanded:

  • ravi- ja tegevusstandardite välja töötamine ja kohaldamine vastavalt kiirabi spetsiifikale;
  • kiirabi koormuse monitooring;
  • vähendatud/muudetud kooseisus ja lisa kiirabi brigaadide rakendamise vajaduse kaardistamine, monitooring ja ettepanekute tegemine kinnitamiseks kriisistaabi hädaolukorra meditsiinijuhile;
  • haiglate vahelise transpordi koordineerimine sh regiooniti vastutusalade määramine;
  • ettepanekud kiirabi kutsetöötluse ümberkorralduseks.